10 JEUGDINFO

Taken van de jeugdtrainer

•    kinderen max. 15 min. voor aanvang van de training aanwezig
•    trainer min. 10 min. voor aanvang van de training aanwezig
•    training voorbereiden, uitvoeren en evalueren
•    telefoonketting maken of informatie verstrekken via de mail of groepsapp
•    (hulp)trainer noteert oefenstof en werkt dit uit
•    contact houden met coach over trainingsopkomst, vorderingen en speelwijze
•    overleg met technische commissie over teamindeling
•    trainingsopkomst bijhouden, bij veel afwezigheid minder speeltijd in wedstrijden
•    als een speler niet komt opdagen zonder afmelding, meteen contact opnemen met de ouders
•    als een speler te laat komt 1e keer waarschuwen, 2e keer naar huis sturen (wel naar huis bellen) 
•    als een speler zich misdraagt tijdens training of in kleedlokaal, 1e keer 
•    waarschuwen, 2e keer naar huis sturen (wel naar huis bellen)
•    douchen na de training is verplicht
•    kleedlokaal schoon achterlaten
•    formulieren verstrekken en innemen m.b.t. verlenging lidmaatschap nieuw seizoen

Taken van de jeugdcoach
•    bij circulatievolleybal 1 t/m 3 opgave voor toernooien
•    het maken van een rijschema (ouders dienen zelf te ruilen als ze niet kunnen)
•    schema maken voor het wassen van de T-shirts (gezamenlijk wassen)
•    doorgeven trainingstijden en wedstrijdtijden aan spelers
•    telefoonketting maken of informatie verstrekken via de mail of groepsapp
•    controleren en bewaren van spelerskaarten
•    op de hoogte zijn van de spelregels of vraag het na bij de Technische Commissie
•    de coach van het laatst thuisspelende team zorgt er voor dat alle wedstrijdformulieren worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat, Daniëlle Kaiser, Boerenweg 15 te Arcen
•    aan het einde van het seizoen de spelerskaarten inleveren bij de ledenadministrateur

Teamtaken A-, B- of C- jeugdspeler
•    C-jeugdlid: wedstrijden fluiten op de zondag bij de circulatie 1 t/m 3 thuistoernooien
•    B-jeugdlid: fluiten bij de circulatie 4 t/m 6 thuiswedstrijden op zondag; naar eigen keus ook fluiten bij C-wedstrijden
•    A-jeugdlid: fluiten bij de B- en C- wedstrijden

15-01-2017

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.