12 TEAMZAKEN/INFO VOOR DE VOLLEYBALLER

De functies binnen een seniorenteam bestaan uit een contactpersoon, een aanvoerder, een of twee scheidsrechters, een coach en een trainer. 
Ieder team moet twee scheidsrechters leveren voor de competitie. De vergoeding voor scheidsrechters staat vermeld bij 05 VERGOEDINGEN.

Contactpersoon
•    informatie van bestuur en technische commissie doorgeven aan teamleden
•    roulatieschema opstellen voor het wassen van T-shirts, het rijden naar uitwedstrijden, het schoonmaken van kleedlokalen na trainingen en wedstrijden 
•    naar buiten treden namens het team

Aanvoerder
•    tossen bij wedstrijden
•    vragen van uitleg over beslissingen bij de scheidsrechter
•    aan het einde van de wedstrijd het wedstrijdformulier/dwf ondertekenen/accorderen

Scheidsrechters
•    het fluiten van wedstrijden voor de senioren- en jeugdcompetitie van de Nevobo
•    het controleren van wedstrijdformulieren/gegevens in dwf  en spelerskaarten
•    Senioren dienen minimaal 2 scheidsrechters te leveren voor de seniorencompetitie. Overige teamleden fluiten jeugdwedstrijden (B en C) en tellen

Coach
•    begeleiden van team bij uit- en thuiswedstrijden
•    bij verhindering tijdig voor een vervanger zorgen
•    zorgen dat het team in juiste tenue speelt (AV Flash-shirt en broek)
•    zorgen voor opbouw van het/de speelveld(en)
•    opvangen scheidsrechter bij thuiswedstrijden
•    bepalen van basisopstelling tijdens het spel
•    aanvragen van time-outs
•    bepalen van wissels tijdens het spel
•    invullen van wedstrijdformulier tenzij er met dwf wordt gewerkt
•    organiseren oefenwedstrijden in overleg met trainer
•    contact houden met de trainer over speelwijze en vorderingen
•    zorgen dat het team zich fatsoenlijk gedraagt naar andere spelers, scheidsrechters en coach, bij problemen aan de Technische Commissie melden
•    zorg dragen voor de hygiëne (douchen na wedstrijden)
•    doorlezen infobulletins van Nevobo (veranderingen wedstrijden)

Trainer
•    beheer van de sleutel van het MFA; de vereniging moet hiervoor borg staan bij de gemeente Venlo
•    storingen, klachten en zaken die niet (goed) functioneren moeten gemeld worden bij het Sportloket Venlo. Meldingen lopen via Dorine de Zeeuw
•    meewerken aan jeugdplan
•    toezicht houden op de sportzaal en materialen tijdens trainingen
•    verzorgen van trainingen voor de aan hem of haar toegewezen teams
•    deelnemen aan overleg met de Technische commissie daar waar wenselijk
•    mogelijkheid tot hulptrainer worden bij de circulatiejeugd. Dit kan ook in het kader van de maatschappelijke stage voor de middelbare school
•    afmeldingen voor trainingen en wedstrijden in ontvangst nemen 

Tijdens de competitie 
•    zorg voor het juist invullen van het wedstrijdformulier bij (uit)wedstrijden, kijk in klapper gymzaal naar het voorbeeld; voorkom boetes, 
•    het wedstrijdsecretariaat zorgt er voor dat wedstrijdformulieren A-B-C jeugd en seniorenteams klaar liggen op de wedstrijdtafel
•    het wedstrijdsecretariaat zorgt er voor dat wedstrijdformulieren circulatie 4 t/m 6 op zondag klaar liggen op de wedstrijdtafel.
•    Papieren wedstrijdformulieren worden door de coach ingevuld.
•    DWF wordt door de teller ingebracht. Teller dient daarvoor een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Instructie dwf zit in de klapper die op de wedstrijdtafel ligt. Heb je problemen, vraag een ander spelend lid van de vereniging om hulp. Kom je er beiden niet uit, neem contact op met het wedstrijdsecretariaat, Daniëlle Kaiser, Boerenweg 15 te Arcen. 
•    alle papieren wedstrijdformulieren van de dag worden door het laatst spelende AV Flash team ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat Daniëlle Kaiser, Boerenweg 15 te Arcen.
•    Als er met dwf is gewerkt zorgt de coach er voor dat de laptop wordt opgeborgen in de ijzeren kast. Tevens er voor zorgen dat de kast ook wordt afgesloten.

Na afloop van de competitie
•    inleveren infomap bij Technische Commissie
•    inleveren spelerskaarten bij ledenadministrateur, Yvonne van Giesen-van de Stay
•    inleveren kleding bij Irma van Ooijen
•    organiseren slotactiviteit

Belangrijk tijdens trainingen:
•    iedereen is op tijd aanwezig
•    iedereen doet zijn best
•    iedereen luistert goed naar de trainer
•    wanneer iemand iets wil vragen, luisteren de anderen
•    drinkflessen of bidon meenemen en bij ingang kleedlokaal neerzetten
•    tijdens training gaan we niet op de grond zitten/liggen
•    tijdens training komen we niet in het kleedlokaal, mits de trainer toestemming daarvoor geeft.
•    geen sieraden
•    douchen na elke training

Hoe gaan we trainen?
De techniek is heel belangrijk. Wanneer je dingen in ’t volleybal moet aanleren kunnen en moeten oefeningen vaak herhaald worden. Bedenk dat je daardoor beter wordt en je uiteindelijk steeds meer plezier in het spel krijgt. De TC heeft hiervoor een beleidsplan opgesteld.

15-01-2017

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.