08 COMMISSIES

De commissies zijn in het leven geroepen om het werk binnen de vereniging te verdelen. Elke commissie heeft minimaal eenmaal per jaar overleg met het bestuur.
Technische commissie
Verdeeld in:    
Circulatie 1 t/m 6
Jeugd A-B-C
Senioren
•    samenstellen van alle teams in overleg met trainers, coaches en teamleden
•    opstellen van trainingsschema’s
•    beheer wedstrijdsecretariaat
•    scheidsrechterszaken: coördinatie, werving en begeleiding
•    werving en begeleiding van trainers en coaches
•    (hulp)trainer(s) werven bij de circulatiejeugd. Hulptrainer kan ook in het kader van de maatschappelijke stage voor de middelbare school
•    evaluatie van functioneren van trainers
•    verzorgen van cursussen voor trainers en scheidsrechters
•    onderhouden van contacten met ouders en jeugdspelers
•    ontwikkelen en handhaven van jeugdplan
•    coördineren van zaalwacht tijdens jeugdcompetitie
•    informatieverwerking van nieuws van Nevobo voor de competitie
•    samenwerken met materialencommissie 

Wedstrijdsecretariaat
•    deze ontvangt en controleert de wedstrijdformulieren van alle gespeelde thuiswedstrijden in de circulatiecompetitie 
•    noteert de uitslagen op de Nevobo-site van de circulatie wedstrijden
•    noteert de uitslagen op de Nevobo-site van de zaterdagwedstrijden indien live bijhouden in het d(igitaal) w(edstrijd)f(ormulier) niet gebruikt kan worden
•    Wedstrijdsecretariaat is Daniëlle Kaiser
•    Verzorgt het verplaatsen van wedstrijden op de Nevobosite

Arbitrage
•    werving en scholing van de (jeugd)scheidsrechters
•    doorgeven van de te fluiten wedstrijden aan de scheidsrechters
•    doorgeven van wijzigingen (in de competitie) aan de Nevobo en de scheidsrechters
•    begeleiden van nieuwe scheidsrechters tijdens de eerste wedstrijden

Activiteitencommissie
•    organisatie van activiteiten ter promotie van de vereniging 
(bijv. stratentoernooi)
•    kaderfeest/verenigingsfeest
•    toernooien ter bevordering van de sfeer binnen de vereniging 
•    verzorging van attenties bij bijzondere gelegenheden (jubilea, ziekte etc.)
•    jeugdkamp

Toernooicommissie
•    organisatie van het buitentoernooi; locatie, infrastructuur, administratie, deelnemers, spelsysteem en financiële afhandeling
•    coördinatie van vrijwilligers 
 
Leden
Dorine de Zeeuw Voorzitter
Bianca Aerts Keukencoördinator
Bernie Kaiser Keukencoördinator
Ingrid Kaiser Penningmeester
Jan Stoevenbelt Arbitrage
Pierre Vergeldt Wedstrijdleiding
Ilja Paschke Techniek
Leon Huys Techniek

Dankzij de inkomsten die we uit het buitentoernooi halen, kunnen we de contributie lager houden. Het is dus zaak dat iedereen meehelpt om het buitentoernooi elk jaar weer te laten slagen. 

Contactpersoon gemeente (bestuurslid)
•    onderhouden contacten gemeente m.b.t. storingen, evaluatie gebruik zaal en doorspelen wensen (voorzitter)
•    vastleggen van zaalhuur zowel incidenteel als op jaarbasis (secretariaat)

Contactpersoon Maasdorpen (verenigingssecretariaat)
•    het opstellen van wedstrijdschema’s voor de wekelijkse publicatie in de Maasdorpen door websitebeheerder

Kascommissie
•    deze controleert eenmaal per jaar de financiële stukken en rapporteert aan de Algemene Ledenvergadering

Ledenadministratie
•    beheer van papieren en digitale administratie van leden en vrijwilligers
•    verwerken van aan- en afmeldingen van leden (bij de Nevobo)
•    (laten) maken van digitale pasfoto
•    aanvragen van spelerskaarten
•    zorgt voor volledige ledenlijst en lijst leden per team voor in sportzaal
•    zorgt er voor dat diverse personen (tbv diverse activiteiten e.d.) een up-to-date-ledenlijst ontvangen

Commissie “Pupil v.d. Week”
•    zoekt samen met coördinator circulatie pupil v.d. week uit
•    nodigt Pupil v.d. week uit
•    contactpersoon naar de sponsorcommissie voor balsponsoring en nieuws@avflash.nl voor plaatsen advertentie pupil van de week
•    instrueert begeleiders pupil v.d. week

Sponsorcommissie
•    verwerven van financiële middelen
•    contacten onderhouden met sponsors 
 
AV Flash beschikt over een groot aantal mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen. Hiervoor is een eigen sponsorprogramma ontwikkeld. Zo is het mogelijk om op de website te adverteren, een bord op te hangen in de zaal, teams te voorzien van kleding met de bedrijfsnaam van de sponsor enz..  
De vereniging is altijd op zoek naar nieuwe sponsors.
Weet je een potentiele sponsor of wil je meer weten over de mogelijkheden van sponsoring? Neem dan even contact op met Ed Timmermans.

Materialencommissie
• beheren en controleren van materialen en aanschaf nieuwe materialen
Ingrid verzorgt de kleding van de vereniging, Telnr. 0774732852.
Bas verzorgt de materialen in de zaal zoals ballen en net, Telnr. 06-28597967.

Kledingcommissie
•    verzamelen kleding einde seizoen
•    inventariseren en kwaliteitscontrole
•    uitdelen (evt. aan de hand van bruikleen formulieren) bij aanvang nieuwe seizoen en tijdens het seizoen
•    registratie en administratiebeheer van alle kleding

Vrijwilligerscommissie
•    inventariseren van taken binnen de vereniging
•    inventariseren van vacatures
•    opstellen van takenboek
•    opzetten van rooster voor de competitietaken
•    werven en begeleiden vrijwilligers

Jeugdkampcommissie

Een commissie die zich volledig inzet voor het organiseren van een leuk kamp voor de jeugdleden van AV Flash.
De commissie bestaat uit  leden die zich bezig houden met het sport en spel, het avond- en nachtprogramma en de keuken. Zij gaan ook als begeleiding meer tijdens het kamp aangevuld met extra begeleiding en hulpbegeleiding (oudere jeugdleden).
Coördinator: Patricia Smits 
 

 

 

18-02-2020

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.