02 DOEL, STATUTEN EN HR

Het doel van AV Flash kan als volgt omschreven worden:
“De volleybalvereniging AV Flash stelt zich ten doel, de mogelijkheden die de sport volleybal biedt optimaal te benutten”.

Eigenlijk behoort ieder lid de statuten en huishoudelijk reglement bestudeerd te hebben. De praktijk is echter anders, vooral ook omdat de inhoud niet uitnodigt om gezellig te lezen. De statuten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van AV Flash en geven de vereniging een juridische basis. Er is een notariële akte gemaakt en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In de statuten staan formeel de naam en de plaats van vestiging, het doel, de middelen, het lidmaatschap en het functioneren van de vereniging beschreven. 
In het Huishoudelijk Reglement staat de praktische vertaling van de statuten 
beschreven. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris, maar met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, worden veranderd.

 

15-01-2017

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.