3X3 beachspelregels

3x3 spelregels

Hieronder vind je een verkorte uitleg van de spelregels bij het beachvolleybal. Hierbij worden de belangrijkste verschillen tussen zaal- en beachvolleybal toegelicht. Een uitgebreide uitleg vind je in het officiële spelregelboekje dat verkrijgbaar is bij de NeVoBo.

Veld en net...
Veldgrootte alle categorieën: 8x8 meter.
Nethoogte dames: ca. 2.24 meter.
Nethoogte heren: ca. 2.43 meter.
Nethoogte mix: ca. 2.43 meter

Wedstrijdduur
Tijdens de poulewedstrijden in de voorrondes wordt altijd 1 set tot 21 punten gespeeld. Twee sets.

Wisselen
Er mag niet gewisseld worden tijdens de wedstrijd behalve bij blessures. Wel mag er worden ingedraaid bij de opslag.

Time-out
Er zijn geen Time-outs toegestaan.

Puntentelling
Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Voetfouten
Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag
Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.
Een opslag wordt beschouwd als een boogbal.

Netservice
Een netservice is niet fout, het spel gaat 'normaal' door.

Servicepass
De service mag niet bovenhands (zacht) worden opgevangen. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct.

Set-up
Een bovenhandse bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Bij 3x3 mag de bal wel roteren en dragend bovenhands gespeeld worden.

Aanval
De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.

Verdediging
Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een boogbal via de netrand of blok mag niet als hard geslagen bal worden beoordeeld. Een dergelijke rallypass mag dan ook niet bovenhands (zacht) gespeeld worden. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct.

Blok
Een blok telt bij als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Drukduel
De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit
Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

In de lage klasses kan besloten worden volgens zaalregels te spelen bij instemming van alle partijen. Dit wordt voor de wedstrijd samen met de tegenstander en de scheidsrechter overlegd.

In gevallen welke hierboven niet zijn vermeld, beslist de scheidsrechter. Protesten worden niet in behandeling genomen.


4x4 gaat volgens de indoorregels
 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.